Wetterhitparade Indien

Höchste Temperatur

1. Mumbai 32 °C
2. Thiruvananthapuram 31 °C
Bombay 31 °C
4. Aurangabad 30 °C
Nagpur 30 °C
6. Thoothukudi 29 °C
Hyderabad 29 °C
8. Jamshedpur 28 °C
Madras 28 °C
Ranchi 28 °C
Bhubaneshwar 28 °C
12. Ahmedabad 27 °C

Stärkste Windböen

1. Imphal 18 km/h
2. Jabalpur 16 km/h
3. Dibrugarh 14 km/h
Bhopal 14 km/h
5. Amritsar 13 km/h
Neu-Delhi 13 km/h
Patna 13 km/h
8. North Lakhimpu 11 km/h
Gaya 11 km/h
Thoothukudi 11 km/h
Ahmedabad 11 km/h
12. Jaipur 9 km/h

Tiefste Temperatur

1. North Lakhimpu 17 °C
2. Dibrugarh 18 °C
Amritsar 18 °C
4. Neu-Delhi 19 °C
5. Gauhati 20 °C
Neu-Delhi 20 °C
7. Imphal 21 °C
Porbandar 21 °C
9. Lakhnau 23 °C
Bengaluru 23 °C
Patna 23 °C
Rajkot 23 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Nagpur 15 %
2. Aurangabad 18 %
3. Kota 23 %
Ranchi 23 %
5. Bhopal 25 %
6. Indore 26 %
7. Jabalpur 27 %
8. Udaipur Dabok 30 %
9. Jaipur 32 %
10. Hyderabad 35 %
11. Jamshedpur 37 %
12. Ahmedabad 38 %