Wetterhitparade Ukraine

Höchste Temperatur

1. Uschhorod 15 °C
2. Riwne 13 °C
Mykolaiv 13 °C
Ivano-Frankivsk 13 °C
5. Chernovsty 12 °C
Krivy Losavatka 12 °C
Kiew 12 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 12 °C
Hostomel' 12 °C
Odessa 12 °C
Kiew Borispol 12 °C
Lemberg 12 °C

Stärkste Windböen

1. Krivy Losavatka 25 km/h
2. Riwne 22 km/h
3. Mykolaiv 20 km/h
4. Zaporizhzhia / Mokraya 18 km/h
Odessa 18 km/h
6. Hostomel' 16 km/h
Dnepropetrovsk 16 km/h
8. Kiew 14 km/h
Lemberg 14 km/h
Charkiw 14 km/h
11. Chernovsty 13 km/h
Kiew Borispol 13 km/h

Tiefste Temperatur

1. Charkiw 9 °C
2. Krivy Losavatka 11 °C
Dnepropetrovsk 11 °C
4. Chernovsty 12 °C
Kiew 12 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 12 °C
Hostomel' 12 °C
Odessa 12 °C
Kiew Borispol 12 °C
Mykolaiv 12 °C
Lemberg 12 °C
Ivano-Frankivsk 12 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Chernovsty 37 %
Riwne 37 %
Uschhorod 37 %
4. Ivano-Frankivsk 42 %
5. Kiew 46 %
Hostomel' 46 %
Kiew Borispol 46 %
8. Mykolaiv 47 %
9. Lemberg 50 %
10. Krivy Losavatka 54 %
11. Odessa 58 %
12. Zaporizhzhia / Mokraya 62 %