Wetterhitparade Ukraine

Höchste Temperatur

1. Odessa 20 °C
2. Charkiw 19 °C
Dnepropetrovsk 19 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 19 °C
5. Kiew Borispol 18 °C
Uschhorod 18 °C
Chernovsty 18 °C
Krivy Losavatka 18 °C
Kiew 18 °C
Hostomel' 18 °C
11. Ivano-Frankivsk 14 °C
12. Lemberg 13 °C

Stärkste Windböen

1. Kiew Borispol 11 km/h
Chernovsty 11 km/h
Kiew 11 km/h
4. Krivy Losavatka 9 km/h
5. Zaporizhzhia / Mokraya 7 km/h
Hostomel' 7 km/h
7. Charkiw 5 km/h
8. Lemberg 4 km/h
Dnepropetrovsk 4 km/h
Uschhorod 4 km/h
Odessa 4 km/h
12. Ivano-Frankivsk 0 km/h

Tiefste Temperatur

1. Lemberg 12 °C
2. Ivano-Frankivsk 14 °C
3. Krivy Losavatka 17 °C
4. Kiew Borispol 18 °C
Charkiw 18 °C
Dnepropetrovsk 18 °C
Uschhorod 18 °C
Chernovsty 18 °C
Kiew 18 °C
Hostomel' 18 °C
11. Zaporizhzhia / Mokraya 19 °C
Odessa 19 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Uschhorod 83 %
2. Odessa 86 %
3. Dnepropetrovsk 91 %
Krivy Losavatka 91 %
5. Lemberg 94 %
Zaporizhzhia / Mokraya 94 %
7. Charkiw 97 %
8. Kiew Borispol 100 %
Ivano-Frankivsk 100 %
Chernovsty 100 %
Kiew 100 %
Hostomel' 100 %