Wetterhitparade Ukraine

Höchste Temperatur

1. Chernovsty -12 °C
Odessa -12 °C
Dnepropetrovsk -12 °C
4. Krivy Losavatka -13 °C
Zaporizhzhia / Mokraya -13 °C
6. Kiew Borispol -14 °C
7. Charkiw -15 °C
8. Kiew -16 °C
9. Lemberg -17 °C
10. Hostomel' -18 °C

Stärkste Windböen

1. Odessa 22 km/h
2. Kiew Borispol 14 km/h
Charkiw 14 km/h
Dnepropetrovsk 14 km/h
5. Hostomel' 11 km/h
Chernovsty 11 km/h
Krivy Losavatka 11 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 11 km/h
9. Kiew 5 km/h
10. Lemberg 0 km/h

Tiefste Temperatur

1. Hostomel' -18 °C
2. Lemberg -17 °C
3. Kiew -16 °C
4. Kiew Borispol -15 °C
Charkiw -15 °C
6. Krivy Losavatka -13 °C
Zaporizhzhia / Mokraya -13 °C
8. Chernovsty -12 °C
Odessa -12 °C
Dnepropetrovsk -12 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Krivy Losavatka 78 %
Odessa 78 %
Dnepropetrovsk 78 %
4. Lemberg 81 %
5. Kiew 85 %
Zaporizhzhia / Mokraya 85 %
Charkiw 85 %
8. Kiew Borispol 89 %
9. Hostomel' 92 %
Chernovsty 92 %