Wetterhitparade Indien

Höchste Temperatur

1. Ahmedabad 38 °C
Bombay 38 °C
Aurangabad 38 °C
Hyderabad 38 °C
Nagpur 38 °C
6. Jharsuguda 37 °C
Bhopal 37 °C
Coimbatore 37 °C
Tiruchchirapalli 37 °C
Mumbai 37 °C
11. Bhubaneshwar 36 °C
Jabalpur 36 °C

Stärkste Windböen

1. Bombay 32 km/h
Madras 32 km/h
3. Coimbatore 23 km/h
4. Mangaluru 22 km/h
Mumbai 22 km/h
6. Neu-Delhi 18 km/h
Gorakhpur 18 km/h
Jaipur 18 km/h
Gaya 18 km/h
10. Bengaluru 16 km/h
11. Ahmedabad 14 km/h
Bhopal 14 km/h

Tiefste Temperatur

1. Ludhiana 20 °C
2. Amritsar 26 °C
3. Neu-Delhi 29 °C
North Lakhimpu 29 °C
Dibrugarh 29 °C
Imphal 29 °C
7. Neu-Delhi 30 °C
8. Shiliguri 31 °C
Agra 31 °C
10. Lakhnau 32 °C
Ranchi 32 °C
Jaipur 32 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Jharsuguda 15 %
Bhopal 15 %
3. Jabalpur 16 %
Nagpur 16 %
5. Jamshedpur 17 %
6. Ahmedabad 19 %
7. Aurangabad 20 %
Udaipur Dabok 20 %
9. Bengaluru 23 %
Patna 23 %
Gaya 23 %
12. Coimbatore 24 %