Wetterhitparade Indien

Höchste Temperatur

1. Neu-Delhi 36 °C
Neu-Delhi 36 °C
3. Jaipur 35 °C
4. Tiruchchirapalli 34 °C
Kalkutta / Kolkata 34 °C
Madras 34 °C
Agra 34 °C
8. Bhubaneshwar 33 °C
Rajkot 33 °C
Gwalior 33 °C
Gaya 33 °C
Ludhiana 33 °C

Stärkste Windböen

1. Madras 32 km/h
2. Bombay 29 km/h
Leh 29 km/h
4. Jamnagar 25 km/h
5. Rajkot 22 km/h
Mumbai 22 km/h
Bhopal 22 km/h
8. Gwalior 20 km/h
9. Indore 18 km/h
Mangaluru 18 km/h
11. Bengaluru 14 km/h
Patna 14 km/h

Tiefste Temperatur

1. Indore 26 °C
North Lakhimpu 26 °C
3. Coimbatore 27 °C
Nagpur 27 °C
5. Patna 28 °C
Thiruvananthapuram 28 °C
Jamshedpur 28 °C
Shiliguri 28 °C
Gauhati 28 °C
Bengaluru 28 °C
11. Dibrugarh 29 °C
Bombay 29 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Neu-Delhi 47 %
2. Tiruchchirapalli 50 %
Jaipur 50 %
4. Neu-Delhi 53 %
5. Amritsar 56 %
Ludhiana 56 %
Madras 56 %
8. Bengaluru 58 %
9. Rajkot 59 %
Ranchi 59 %
11. Imphal 62 %
12. Udaipur Dabok 63 %